STOP! is een lesprogramma dat het kritisch bewustzijn wil ontwikkelen bij jongeren op het gebied van:
Mediawijsheid
Millenniumdoelen
• (Wereld) burgerschap

 Hoe?
• Door informatievaardigheden te ontwikkelen, meningen van feiten te leren onderscheiden en de eigen mening te leren onderbouwen (o.a. via bronnenonderzoek, meningsvormende en zoekopdrachten)
• Door discussie in de klas èn (zelf)reflectie via Web 2.0 toepassingen
• Door het gebruik van de films van Two Ambassadors

Two Ambassadors zijn acteurs én filmmakers Peter Sterk en Fedor van Rossem (o.a. bekend van jeugd tv-programma's Het Klokhuis en Grootlicht). Gesteund door Oxfam Novib en Hivos hebben zij zeven van de acht millenniumdoelen verfilmd in docudrama's van 20 minuten. Two Ambassadors zijn twee reclamemakers in Afrika die het perfecte reclamespotje over de millenniumdoelen willen maken. Dit blijkt lastiger dan ze dachten. In de films spelen ze met de manier waarop wij gemanipuleerd worden door de media. Ze zoeken de grenzen op. De films vormen daarom een geschikt startpunt voor discussies over en analyse van de millenniumdoelen, (wereld)burgerschap èn de manier waarop media in de Westerse wereld de werkelijkheid weergeven. Jongeren worden ook uitgedaagd na te denken óf en wat zij zelf kunnen bijdragen om de millenniumdoelen te realiseren.

Kortom: STOP! wil mediabewustzijn én mondiaal bewustzijn ontwikkelen op een manier die jongeren raakt en aanspreekt. Het brengt verschillende werelden bij elkaar; die van de alledaagse werkelijkheid van mensen in een derdewereldland èn die van jongeren in onze media-gedomineerde samenleving.

Door STOP! ontwikkelen jongeren de zeven competenties horende bij de 21st Century Skills (vakoverstijgende doelen). Naast aandacht voor burgerschapsvorming en mediawijsheid sluit STOP! aan bij de kerndoelen Nederlands, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld en Kunstzinnige Oriëntatie van het basisonderwijs.

STOP! is een project van JONGLEERT en Extra Strong Productions. Al vanaf 2010 loopt de MBO-variant succesvol op verschillende MBO's in Nederland i.s.m. Het COS, Huis van de Wereld en Het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Neem voor meer informatie contact op met Karen Jong van JONGLEERT.