STOP! een voorbeeldvraag


De eigenzinnige methodes van Two Ambassadors zijn een geschikt startpunt voor de discussie aan de hand waarvan jongeren een eigen mening kunnen vormen. Ze leren kritisch kijken naar de manier waarop media in de westerse wereld de werkelijkheid weergeven door de verschillende lagen in de film ‘af te pellen’. Discussie in de klas maar ook web 2.0-toepassingen worden gebruikt om leerlingen te laten reflecteren op de films, de millenniumdoelen én op zichzelf.

In de volgende vier tabbladen (Film 1 t/m Afsluiting) volgt een voorbeeld van zo'n verdiepende, meningsvormende vraag uit STOP! waarin steeds meer lagen worden afgepeld. Bekijk daarvoor het volgende tabblad Film 1.

In STOP! worden overigens meningsvormende vragen afgewisseld met kennisvragen en zoekopdrachten over de millenniumdoelen. Die worden hier niet getoond.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten